அகஸ்தியமகாமுனிவர் திருவாய் மலர்ந்தருளிய பரிபூரணம் 400

அகத்தியர்

சென்னை : வித்யாரத்நார அச்சுக்கூடம் , 1928

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : வைராக்கியம் , வியாதிகளறிப , மரணநாடி , வித்துவேஷணம் , சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க