மனம் எனும் மாயக் குரங்கு : மனத் தத்துவ நூல்

தூரன், பெ., 1908

சென்னை : அமுத நிலையம் லிமிடெட் , 1953

தொடர் தலைப்பு: அமுதம் 77

குறிச் சொற்கள் : மனம் , உயிர் , உணர்வு , குரங்கு , தன்மை , எண்ணம் , வீடு , மறை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க