இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் பரிதிமாற் கலைஞர்

கோவிந்தன், வி. சு.

புது தில்லி : சாகித்திய அகாதெமி , 2007

குறிச் சொற்கள் : வேள்ளியான வாழ்வு , நாடகமே உலகம் , பரிதியின் விரிதிரை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க