மஞ்சி விரட்டு

கொத்தமங்கலம் சுப்பு

புதுக்கோட்டை : பவானி பிரசுரம் , 1946

வடிவ விளக்கம் : (vi), 151 p.

குறிச் சொற்கள் : மஞ்சி விரட்டு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க