அகப்பொருள் விளக்கவுரை

நாற்கவிராச நம்பி

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் வெளியீடு , 1962

வடிவ விளக்கம் : XLiii, 444 p.

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் : அகப்பொருள் , நாற்கவிராச நம்பி ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க