அகத்தியர் இரண்டாயிரம் : (மூன்றாம் பாகம்)

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் வெளியீடு , 2002

வடிவ விளக்கம் : ix, 644 p.

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : அகத்தியர் , மருத்துவம் , அகத்தியர் இரண்டாயிரம் , சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க