இரத்தின முகம்மது காரண சரித்திர வசன ரூபகம்

அப்துல்காதிர் சாகிப்,வா.

சென்னை , 1923

வடிவ விளக்கம் : 80 p.

துறை / பொருள் : வாழ்க்கை வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : சரித்திரம் , வாழ்க்கை வரலாறு , இரத்தின முகம்மது

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க