ஞானசாகரம்

nam a22 7a 4500
180531b1940 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1251
_ _ |a IN-ChTVA
0 _ |0 சுவாமி வேதாசலம்
0 0 |a ஞானசாகரம் :|b1 (அறிவுக்கடல்) =|b2 இது முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாக நடைபெறுந் தனிச் செந்தமிழ் வெளியீடு |c மறைமலையடிகள் என்னும் ஸ்ரீலஸ்ரீ சுவாமி வேதாசலம் அவர்கள்
0 _ |a JNANASARAM
_ _ |a பல்லாவரம் |c 1940
|a Bi- Monthly
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 19, no. 1,2 (ஜனவரி, 1940)
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம்
_ _ |a TVA_PRL_0001251
TVA_PRL_0001251
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க