எழுத்தாளன்

nam a22 7a 4500
191112b1967 ii 000 0 tam d
_ _ |c 25 காசு
_ |a எழுத்தாளன் :|b1 தமிழ் எழுத்தாளர்களின் சொந்தப் பத்திரிகை |c அ. வெ. ர. கிருஷ்ணசாமி.
_ |c 1967
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 10- no. 10 (அக்டோபர் 15- 1967)
|a In Tamil & English
_ _ |a கிருஷ்ணசாமி- அ. வெ. ர.
_ _ |a கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0002017
TVA_PRL_0002017
cover image
கருத்து தெரிவிக்க