மொழிப் பிரச்சினையின் மீதான விவாதம்

nam a22 7a 4500
180601b1968 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1900
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a மொழிப் பிரச்சினையின் மீதான விவாதம்
0 _ |a Discussion on the language problem
_ _ |a சென்னை |b சட்டப் பேரவைத் துறை |c 1968
_ _ |a V.
_ _ |a (சனவரி 23, 1968)
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0001900
TVA_PRL_0001900
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க