தமிழ் மருத்துவப் பொழில்

nam a22 7a 4500
201019b1941 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10445
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a தமிழ் மருத்துவப் பொழில் :|b1 திங்கள் வெளியீடு |c ஆசிரியர் மாங்காடு, வடிவேலு முதலியார்
0 0 |a Tamiḻ maruttuvap poḻil
0 _
_ _ |a Chennai |b C. M. Raja Jegatheesan |c 1941
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a Vol. 1, No. 2 (பிப்ரவரி, 1941)
_ _ |a Tamil
0 0 |a வடிவேலு முதலியார்
_ _ |a சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |a Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0010445
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க