குறள் நெறி

nam a22 7a 4500
191112b1964 ii 000 0 tam d
_ _ |c 25 காசுகள்
_ |a குறள் நெறி :|b1 கட்சி சார்பற்ற அரசியல் இலக்கியப் பண்பாட்டு வெளியீடு |c சி. இலக்குவனார்
_ |c 1964
|a Bi-Monthly
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 1- no. 9 (மே 15 - 1964)
|a In Tamil
_ _ |a கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0001795
TVA_PRL_0001795
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க