தமிழ் இசை ஆராய்ச்சிக் குழு தேவாரப்பண் ஆராய்ச்சிக் கூட்டத்தின் பதினைந்தாவது ஆண்டு அறிக்கை

nam a22 7a 4500
181029b1964 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1887
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a தமிழ் இசை ஆராய்ச்சிக் குழு தேவாரப்பண் ஆராய்ச்சிக் கூட்டத்தின் பதினைந்தாவது ஆண்டு அறிக்கை
0 _
_ _ |a சென்னை |b தமிழ் இசைச் சங்கம் |c 1964
_ _ |a v.
_ _
0 _ |a 2
_ _ |a In Tamil
0 _
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0001887
TVA_PRL_0001887
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க