தாமரை ஜீவா சிறப்பு மலர்

nam a22 7a 4500
180601b1963 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1899
_ _ |c ரு. 3. 00
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a தாமரை ஜீவா சிறப்பு மலர் |c இவ்விதழின் ஆசிரியர் மணலி கந்தசாமி.
0 _
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |c 1963
_ _ |a V.
_ _ |a (ஏப்ரல் 1, 1963)
_ _ |a In Tamil
0 0 |a மணலி கந்தசாமி.
_ _ |a கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0001899
TVA_PRL_0001899
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க