வைத்திய சந்திரிகா

nam a22 7a 4500
180726b1947 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2218
_ _ |c ரூ. 3. 00
_ _ |a IN-ChTVA
0 _ |0 நடராஜ சாஸ்திரி, V. B.
0 0 |a வைத்திய சந்திரிகா :|b1 தமிழ் நாடு ஆயுர்வேத மஹா மண்டலத்தின் மாதப் பத்திரிகை |c இஃது V. B. நடராஜ சாஸ்திரி அவர்களால் இயற்றப்பட்டது .
0 _
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹா மண்டலம் |c 1947
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 9, no. 3 (மார்ச்சு, 1947)
_ _ |a In Tamil
_ _ |a சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0002218
TVA_PRL_0002218
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க