பால பாரதி

nam a22 7a 4500
191112b ii 000 0 tam d
_ _ |c வரூஷச் சந்தா ரூ. 5. 00
_ _ |a ஸுப்ரஹ்மண்ய ஐயர் |a வ. வெ.
_ |a பால பாரதி |c இஃது வ. வெ. ஸுப்ரஹ்மண்ய ஐயர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
|a Bala Bharati
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 1- no. 5 (மாசி)
|a In Tamil
_ _ |a தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |a Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0002233
TVA_PRL_0002233
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க