முல்லைக்கொடி

nam a22 7a 4500
191112b1956 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a இளவழகனார் |a Iḷavaḻakaṉār
_ |a முல்லைக்கொடி :|b1 சான்றாண்மை இதழ் |c இவ்விதழின் ஆசிரியர் இளவழகனார்
_ |a மாம்பாக்கம் |a Māmpākkam |b குருகுலம் |b Kurukulam |c 1956
|a வார இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 8- no. 36 (ஜூன் 29 - 1956)
|a In Tamil
_ _ |a தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |a Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0002735
TVA_PRL_0002735
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க