tva-logo

வர்த்தக ஊழியன்

nam a22 7a 4500
180719b1937 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2382
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA
0 _ |a நாயுடு, டி. வி. கே. |a Nāyuṭu, ṭi. Vi. Kē.
0 0 |a வர்த்தக ஊழியன் |c இவ்விதழின் ஆசிரியர் டி. வி. கே. நாயுடு.
0 0 |a Varttaka ūḻiyaṉ
0 _ |a Varthaga oolian |b monthly journal of commerce trade and industry
_ _ |a திருச்சினாப்பள்ளி |a Tirucciṉāppaḷḷi |c 1937
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 6, no. 61 (ஜூலை, 1937)
_ _ |a In Tamil & English
_ _ |a தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |a Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0002382
TVA_PRL_0002382
இதழ்கள் - Magazines
cover image
Book image