ஸன்மார்க்க ப்ரதர்சினீ

nam a22 7a 4500
191112b1934 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 2
_ |a ஸன்மார்க்க ப்ரதர்சினீ :|b1 தமிழ் மாதாந்திரப் பத்திரிகை |c சுப்ரமணிய சாஸ்திரிகள்
_ |a மதுரை |a Maturai |b ஸன்மார்க ப்ரதர்சினீ ஆபிஸ் |b Saṉmārka pratarciṉī āpis |c 1934
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 2- no. 2 (அக்டோபர்- 1934)
|a In Tamil
_ _ |a சுப்ரமணிய சாஸ்திரிகள்
_ _ |a தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |a Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0002527
TVA_PRL_0002527
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க