வர்த்தக ஊழியன்

nam a22 7a 4500
180719b1940 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2397
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a வர்த்தக ஊழியன் |c editor T. V. K. Naidu.
0 0 |a Varttaka ūḻiyaṉ
0 _ |a Varthaga oolian |b monthly journal of commerce trade and industry, finance and agriculture
_ _ |a திருச்சினாப்பள்ளி |a Tirucciṉāppaḷḷi |c 1940
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 9, no. 98 (ஆகஸ்டு, 1940)
_ _ |a In Tamil & English
0 0 |a Naidu, T. V. K.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0002397
TVA_PRL_0002397
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க