செந்தமிழ்

nam a22 7a 4500
191112b1956 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 8
_ |a செந்தமிழ் :|b1 மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத் திங்கள் வெளியீடு |c இஃது மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத் திங்கள் வெளியீடு.
_ |a மதுரை |a Maturai |b மதுரைத் தமிழ்ச் சங்க வெளியீடு |b Maturait tamiḻc caṅka veḷiyīṭu |c 1956
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a Vol. 52- no. 5- (March - April- 1956)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம் |a சென்னை
_ _ |a TVA_PRL_0006615
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க