முத்தமிழ்க் கலைக்காட்சிப் பேரணி மலர்

nam a22 7a 4500
190326b1995 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6485
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a முத்தமிழ்க் கலைக்காட்சிப் பேரணி மலர் :|b1 எட்டாவது உலகத் தமிழ் மாநாடு தஞ்சாவூர் =|b2 1995 சனவரி 1 முதல் 5 வரை
0 0 |a Muttamiḻk kalaikkāṭcip pēraṇi malar
0 _
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை, தமிழ்நாடு அரசு |b Ceyti makkaḷ toṭarput tuṟai, tamiḻnāṭu aracu |c 1995
_ _ |a v.
_ _
_ _ |a In Tamil & English
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0006485
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க