செந்தமிழ்

nam a22 7a 4500
191112b2012 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 10. 00
_ |a செந்தமிழ் :|b1 திங்கள் இதழ் |c இவ்விதழின் ஆசிரியர் இரா. அழகுமலை.
_ |a மதுரை |a Maturai |b மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் |b Maturait tamiḻc caṅkam |c 2012
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 56- no. 11 (செப்டம்ப்ர்- 2012)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a அழகுமலை- இரா.
_ _ |a டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம் சென்னை |a Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0006821
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க