மத்திய தீபம் ஆண்டு மலர்

nam a22 7a 4500
190404b1959 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6616
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a மத்திய தீபம் ஆண்டு மலர் |c இவ்விதழின் ஆசிரியர் சி. க. செல்வரத்தினம்.
0 0 |a Mattiya tīpam āṇṭu malar
0 _
_ _ |a யாழ்ப்பாணம் |a Yāḻppāṇam |c 1959
|a ஆண்டு இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 2, no. 1 (ஆடி, 1959)
_ _ |a In Tamil
0 _
0 0 |a செல்வரத்தினம், சி. க.
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0006616
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க