செந்தமிழ்

nam a22 7a 4500
191112b2009 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 10. 00
_ |a செந்தமிழ் :|b1 திங்கள் இதழ் |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர்கள் இரா. அழகுமலை.
_ |a மதுரை |a Maturai |b மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் |b Maturait tamiḻccaṅkam |c 2009
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a Vol. 103- no. 3 (மார்ச்- 2009)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a அழகுமலை- இரா
_ _ |a டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம் |a சென்னை
_ _ |a TVA_PRL_0006830
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க