ஞானசம்பந்தம்

nam a22 7a 4500
190523b1951 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7268
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a ஞானசம்பந்தம் |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர் நாகலிங்கத் தம்பிரான்.
0 0 |a Ñāṉacampantam
0 _
_ _ |a தருமபுரம் |a Tarumapuram |b தருமபுர ஆதீனம் |b Tarumapura ātīṉam |c 1951
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 11, no.1 (கார்த்திகை, 1951)
_ _ |a In Tamil
0 _
0 0 |a நாகலிங்கத் தம்பிரான்
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை
_ _ |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0007268
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க