tva-logo

விவேக சிந்தாமணி

nam a22 7a 4500
191112b1909 ii 000 0 tam d
_ |a 7269
_ |a விவேக சிந்தாமணி :|b1 அறிவைப்பரவச் செய்வதற்கான மாதாந்தரத் தமிழ்ப்பத்திரிகை
|a Viveka chintamani
_ |a Madras |b The Secretary |b Diffusion of knowledge agency |c 1909
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 17- no. 2 (பிப்ரவரி- 1909)
|a In Tamil
_ _ |a டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |a சென்னை |a Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |a ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0007269
TVA_PRL_0007269
இதழ்கள் - Magazines
cover image
Book image