சுதேசமித்திரன்

nam a22 7a 4500
190604b1936 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7935
_ _ |c அணா. 2
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a சுதேசமித்திரன் :|b1 வாரப்பதிப்பு
0 0 |a Cutēcamittiraṉ
0 _ |a The Swadesamitran illustrated weekly
_ _ |a Madras |b Swadesamitran Power press |c 1936
|a வார இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 7, no. 44 (December 6, 1936)
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0007935
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க