வேதாந்த தீபிகை என்னும் ஸ்ரீ அஹோபில மடத்து ஸிஷ்யஸபை பத்ரிகை

nam a22 7a 4500
190528b1913 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7499
_ _ |c அணா. 3
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a வேதாந்த தீபிகை என்னும் ஸ்ரீ அஹோபில மடத்து ஸிஷ்யஸபை பத்ரிகை |c இவ்விதழின் பத்ராதிபர் எஸ். வாஸுதேவாசார்யர்.
0 0 |a Vētānta tīpikai eṉṉum srī ahōpila maṭattu siṣyasapai patrikai
0 _ |a The vedanta dipika |b a monthly Tamil journal of hindu religion and philosophy
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b கலாரத்நாகரம் அச்சகம் |b Kalāratnākaram accakam |c 1913
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 3, no. 1 (மாசி, 1913)
_ _ |a In Tamil
0 _
0 0 |a வாஸுதேவாசார்யர், எஸ்.
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0007499
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க