செந்தமிழ்

nam a22 7a 4500
190603b1934 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7886
_ _ |c அணா. 8
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a செந்தமிழ் :|b1 மதுரைத்தமிழ்ச்சங்கத்தினின்று மாதந்தோறும் வெளிவரும் ஒரு தமிழ்ப்பத்திரிகை |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர் நாராயணையங்கார்
0 0 |a Centamiḻ
0 0
0 _
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை |b Maturait tamiḻccaṅka muttirācālai |c 1934-35
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 32, no. 2 (December-January, 1934-35)
_ _ |a In Tamil
0 _
0 0 |a நாராயணையங்கார்
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0007886
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க