tva-logo

செந்தமிழ்

nam a22 7a 4500
191112b1942 ii 000 0 tam d
_ |a 8120
_ _ |c அணா. 8
_ |a செந்தமிழ் :|b1 மதுரைத்தமிழ்ச்சங்கத்தினின்று மாதந்தோறும் வெளிவரும் ஒரு தமிழ்ப்பத்திரிகை |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர் நாராயணையங்கார்
_ |a மதுரை |a Maturai |b மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை |b Maturait tamiḻccaṅka muttirācālai |c 1942
|a மாத இதழ்
_ _ |a v.
_ _ |a vol. 39- no. 11 (September-October- 1942)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a நாராயணையங்கார்
_ _ |a டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |a சென்னை |a Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |a ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0008120
TVA_PRL_0008120
இதழ்கள் - Magazines
cover image
Book image