களஞ்சியம்

nam a22 7a 4500
200903b1996 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8957
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a களஞ்சியம்
0 0 |a Kaḷañciyam
0 _
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b அண்ணா பல்கலைக்கழகம் |b Aṇṇā palkalaikkaḻakam |c 1996
|a காலாண்டு இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a தொகுதி. 10, இதழ். 2 (ஜனவரி, 1996)
_ _ |a Tamil
_ _ |a டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |a Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0006852
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க