பாரத மணி

nam a22 7a 4500
191112b1947 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 4
_ |a பாரத மணி |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர் கா. சி. வேங்கடரமணி.
_ |a மதராஸ் |a Matarās |b காரியாலயம் |b Kāriyālayam |c 1947
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 18- no. 3 (புரட்டாசி- 1947)
|a In Tamil
_ _
_ _ |a வேங்கடரமணி- கா. சி.
_ _ |a டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம் |a சென்னை
_ _ |a TVA_PRL_0008222
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க