திருமண்டங்குடி ஸ்ரீரங்கநாதப்பெருமாள் கோயில் ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா ஸம்ப்ரோக்ஷண மலர்

nam a22 7a 4500
201003b1960 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9182
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a திருமண்டங்குடி ஸ்ரீரங்கநாதப்பெருமாள் கோயில் ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந்தன மஹா ஸம்ப்ரோக்ஷண மலர் :|b1 ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் அவதரித்த ஸ்தலம்
0 0 |a Tirumaṇṭaṅkuṭi srīraṅkanātapperumāḷ kōyil jīrṇōttāraṇa aṣṭapantaṉa mahā samprōkṣaṇa malar
0 _
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b திருப்பணி & ஸம்ப்ரோக்ஷணக் கமிட்டியார் |b Tiruppaṇi& samprōkṣaṇak kamiṭṭiyār |c 1960
_ _ |a V.
_ _
_ _ |a Tamil
_ _ |a சரசுவதி மகால் நூலகம் |a Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_PRL_0009182
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க