முக்குடை

nam a22 7a 4500
201007b ii d00 0 tam d
_ _ |a 9508
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a முக்குடை :|b1 ஜைன இளைஞர் மன்ற இருமொழி திங்களிதழ் |c சிறப்பாசிரியர் சிவ. ஆதிநாதன், ஆசிரியர் த. சம்பத்குமார்
0 0 |a Mukkuṭai
0 _
_ _ |a Madras |b D. Sampathkumar |c 1986
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a Vol. 13, No. 1 (ஜுலை, 1986)
_ _ |a Tamil
0 0 |a சம்பத்குமார், த.
_ _ |a சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |a Carasvati mahāl nūlakam
|a TVA_PRL_0009511
இதழ்கள் - Magazines
கருத்து தெரிவிக்க