திருத்தணி மங்கலங்கிழார் இலக்கிய மன்ற 10-வது ஆண்டு விழா மலர் மற்றும் தணிகைக்கோ டாக்டர் என். ஏ. ரஷீத் அவர்களின் 57-வது பிறந்த நாள் விழா மலர்

சென்னை , 1983

வடிவ விளக்கம் : V.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய ஆய்விதழ்கள்

தொடர்பான ஆய்விதழ்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க