வைத்ய சந்த்ரிகா

நடராஜ சாஸ்த்ரீ, V. B.

Srirangam , தமிழ்நாடு ஆயுர்வேத மஹாமண்டலம் , 1947

vol. 9, no. 6 (ஜூன், 1947)

வடிவ விளக்கம் : V.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய ஆய்விதழ்கள்

கருத்து தெரிவிக்க