சமுதாய அறிவியல் ஆவணத் தொகுப்பு

ஐதராபாத் , இந்திய சமுதாய அறிவியல் ஆராய்ச்சி மன்றம் , 1990

Vol. 1, no. 2 (ஜனவரி-டிசம்பர், 1930)

வடிவ விளக்கம் : V.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய ஆய்விதழ்கள்

தொடர்பான ஆய்விதழ்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க