திருஞானசம்பந்தர் ஓர் ஆய்வு

nam a22 7a 4500
190322b1982 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12074
_ _ |c ரூ. 16. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இரத்தினசபாபதி, வை. |a Irattiṉacapāpati, vai.
0 0 |a திருஞானசம்பந்தர் ஓர் ஆய்வு :|b1 இரண்டாம் பகுதி |c இந்நூல் வை. இரத்தினசபாபதி அவர்களால் இயற்றப்பட்டு, இரா. பாலசுப்பிரமணியன் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Tiruñāṉacampantar ōr āyvu
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் |b Ceṉṉaip palkalaik kaḻakam |c 1982
_ _ |a (vi), 248 p.
0 _ |a சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் தத்துவத்துறை வெளியீடு |v 36
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Biography
0 _ |a இருமையின் ஒருமை, செந்தமிழ் பரப்புறு நோக்கு,
0 _ |a பாலசுப்பிரமணியன், இரா.
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012074
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க