பாரதச் செல்வம்

nam a22 7a 4500
190322b1957 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12076
_ _ |c ரூ. 1-50
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a பாரதச் செல்வம்
0 0 |a Pāratac celvam
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a யாழ்ப்பாணம் |a Yāḻppāṇam |b ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புத்தகசாலை |b Srī cuppiramaṇiya puttakacālai |c 1957
_ _ |a (ix), (168+2) 170 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Tamil Poetry
0 _ |a தேவ விரதன், குருகுலம், அரக்கு மாளிகை, வனவாசம், பார்த்தசாரதி, அறம் வென்றது,
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012076
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க