மறைப்புத்தகம் என்கிற கதிர்காம இரகசியம்

nam a22 7a 4500
190322b1926 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12084
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a மறைப்புத்தகம் என்கிற கதிர்காம இரகசியம் :|b1 முதன் முறை |c இஃது ஆங்கிலத்தில் C. R. இராஜாசாமி என்பவரால் இயற்றப்பெற்று கதிர்காமச் சந்நிதானத்தில் பிரசங்கித்துப் பாடிய கதிர்காம இரகசியம் கதிர்காம கீர்த்தனைகளை வீ. சொ. ராம. காசி செட்டியார் அவர்களின் அச்சகத்தில் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.
0 0 |a Maṟaipputtakam eṉkiṟa katirkāma irakaciyam
_ _ |a கொழும்பு |a Koḻumpu |b ஆனந்தா அச்சியந்திரசாலை |b Āṉantā acciyantiracālai |c 1926
_ _ |a 52 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a கதிர்காமக் காட்சியும் கண்டுவந்த சாட்சியும்,
0 _ |a இராஜாசாமி
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012084
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க