சிவஞான போதச் சிற்றுரை விளக்கம்

nam a22 7a 4500
190322b1989 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12083
_ _ |c ரூ. 50. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முத்தையபிள்ளை, பொ. |a Muttaiyapiḷḷai, po.
0 0 |a சிவஞான போதச் சிற்றுரை விளக்கம் |c இந்நூல் பொ. முத்தையா பிள்ளை அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Civañāṉa pōtac ciṟṟurai viḷakkam
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b சைவ சித்தாந்தப் பெருமன்றம் |b Caiva cittāntap perumaṉṟam |c 1989
_ _ |a (xiii), (690+51) 741 p.
_ _ |a
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Saiva Siddhanta
0 _ |a மதங்களின் அட்டவணை, அலங்கார அட்டவணை, நியாய அட்டவணை,
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012083
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க