ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸ்வாமி பேரில் கிளிகண்ணி

nam a22 7a 4500
190325b1937 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12097
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஸ்வாமி பேரில் கிளிகண்ணி
0 0 |a Kiruṣ svāmi pēril kiḷikaṇṇi
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a விருதுநகர் |a Virutunakar |b சச்சிதானந்த அச்சியந்திர சாலை |b Caccitāṉanta acciyantira cālai |c 1937
_ _ |a ii, 14 p.
_ _ |a In Tamil
0 _ |a சிறப்பாயிரம்
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை
_ _ |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012097
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க