பன்னாட்டுத் தமிழுறவு மன்றம்

nam a22 7a 4500
190325b1999 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12105
_ _ |c ரூ. 200. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a பன்னாட்டுத் தமிழுறவு மன்றம் :|b1 உலகளாவிய நான்காம் மாநாட்டு மலர் =|b2 பாங்காக் - தாய்லாந்து
0 0 |a Paṉṉāṭṭut tamiḻuṟavu maṉṟam
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b பன்னாட்டுத் தமிழுறவு மன்றம் |b Paṉṉāṭṭut tamiḻuṟavu maṉṟam |c 1999
_ _ |a (219+30) 249 p.
_ _ |a In Tamil & English
0 _ |a தமிழ்ப்பற்று, செவிச்செல்வம், ஆட்சி மொழி தமிழ்,
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012105
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க