tva-logo

நரவாகன தத்த சரிதம்

nam a22 7a 4500
201229b1935 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12935
_ _ |c அணா. 10
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சோமசுந்தர தேசிகர், ச. |a Cōmacuntara tēcikar, ca.
0 0 |a நரவாகன தத்த சரிதம் |c இந்நூல் ச. சோமசுந்தர தேசிகர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
_ _ |a Madras |b B. N. Press |c 1935
_ _ |a 74- 20 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சரிதம்
0 0 |a #
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |8 ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012935
TVA_BOK_0012935
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image