tva-logo

கம்ப ராமாயண அகராதி

nam a22 7a 4500
190225b1978 ii d00 0 tam d
_ _ |a 11437
_ _ |c ரூ. 40. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a கம்ப ராமாயண அகராதி :|b1 நான்காம் பாகம் ம - வ |c இந்நூலின் தொகுப்பாசிரியர் அ. சே. சுந்தரராஜன்.
0 0 |a Kampa rāmāyaṇa akarāti
_ _ |a பம்பாய் |a Pampāy |b : |c 1978
_ _ |a vi, (524+2) 526 p. |b
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அகராதி
0 _ |a வரம்பியல் கோடி, வரம்பியல் காலம், வரம்பியல் வையகம், வரம்பியல் பேரழகினாள்,
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் |8 Araciṉar kīḻtticaic cuvaṭikaḷ nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0011437
TVA_BOK_0011437
அகராதிகள் - Dictionaries
cover image
Book image