tva-logo

மணி விழா மலர்

nam a22 7a 4500
190312b1973 ii d00 0 tam d
_ _ |a 11879
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சீதாராம சாஸ்திரிகள், தி. கி. |a Cītārāma cāstirikaḷ, ti. Ki.
0 0 |a மணி விழா மலர் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் தி. கி. சீதாராம சாஸ்திரிகள்.
0 0 |a Maṇi viḻā malar
_ _ |a யாழ்ப்பாணம் |a Yāḻppāṇam |b மணி விழாச் சபை |b Maṇi viḻāc capai |c 1973
_ _ |a (12+58) 70 p.
_ _ |a In Tamil
0 0 |a சீதாராம சாஸ்திரிகள், தி. கி.
0 _ |a ஆலய வழிபாடு, வியாசரும் புராணமும், பாரமேசுவர தத்துவம், இந்து கலாசாரம்,
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |8 ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0011879
TVA_BOK_0011879
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image