எட்டுத் தொகையுள் ஒன்றாகிய ஐங்குறுநூறு

nam a22 7a 4500
191015b1958 ii 000 0 tam d
_ _ |a துரைசாமிப்பிள்ளை |a சு. |a Turaicāmippiḷḷai |a cu.
_ |a எட்டுத் தொகையுள் ஒன்றாகிய ஐங்குறுநூறு |c இந்நூல் சு. துரைசாமிப்பிள்ளை அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.-
_ |a சிதம்பரம் |a Citamparam |b அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் |b Aṇṇāmalaip palkalaik kaḻakam |c 1958
_ _ |a (ix)- (393+3) 396 p.
_ |a Annamalai University Tamil Series
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a முல்லை- விரவுப்பத்து- பாசறைப்பத்து- அருஞ்சொல் அகரநிரல்-
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம்- சென்னை-Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam- ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012354
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க