காப்பியங்களில் திருக்குறள்

nam a22 7a 4500
191015b1972 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 8. 00
_ _ |a தண்டபாணி தேசிகர் |a ச. |a Taṇṭapāṇi tēcikar |a ca.
_ |a காப்பியங்களில் திருக்குறள் |c இந்நூல் ச. தண்டபாணி தேசிகர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டு- வ. சுப. மாணிக்கம் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது. -
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a சிதம்பரம் |a Citamparam |b அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் |b Aṇṇāmalaip palkalaik kaḻakam |c 1972
_ _ |a (xiii)- 357 p.
_ |a அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்- தமிழ்த்துறை திருக்குறள் ஆராய்ச்சி வெளியீடு |v 1
|a In Tamil
_ _ |a திருக்குறள்
_ _ |a சிலம்பில் வள்ளுவம்- மணிமேகலையில் வள்ளுவம்- சூளாமணியில் வள்ளுவம்- நீலகேசியில் வள்ளுவம்-
_ _ |a மாணிக்கம்- வ. சுப.
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம்- சென்னை-Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam- ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012362
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க