tva-logo

இந்திய ஆட்சி அமைப்பு முறை வளர்ச்சி

nam a22 7a 4500
180720b1969 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1062
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a சின்ஹா, எச். என். |a Ciṉhā, ec. Eṉ.
1 0 |a இந்திய ஆட்சி அமைப்பு முறை வளர்ச்சி |c ஆசிரியர் எச். என். சின்ஹா, தமிழாக்கம் சி.ர. அநுமந்தன் |n III
1 0 |a Intiya āṭci amaippu muṟai vaḷarcci |c ஆசிரியர் எச். என். சின்ஹா, தமிழாக்கம் சி.ர. அநுமந்தன் |n III
1 1 |a Development of Indian Polity
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் |b Tamiḻ veḷiyīṭṭuk kaḻakam |c 1969
_ _ |a [iii], 310 p.
0 _ |a தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக |a Tamiḻ veḷiyīṭṭuk kaḻaka |v வரிசை எண் 182 |v Varicai eṇ 182
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அரசியல் அறிவியல்
_ 0 |a Araciyal aṟiviyal
1 _ |a அநுமந்தன், சி.ர. |e trl.
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0001062
TVA_BOK_0001062
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image