திருக்குறள்

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ |a திருக்குறள் |c -
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |b Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a (xviii), 268 p.
|a In Tamil & Korean
_ _ |a திருக்குறள் |v அறத்துப்பால்
_ _ |a வான் சிறப்பு, நீத்தார் பெருமை, அறன் வலியுறுத்தல், இல்வாழ்க்கை, அன்புடைமை, அடக்கமுடைமை,
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 Ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0011120
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க