விருதுநகர் மாவட்ட வரலாறு

nam a22 7a 4500
210226b2001 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10818
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a செந்தில் செல்வக்குமரன், மா. |a Centil celvakkumaraṉ, mā.
0 0 |a விருதுநகர் மாவட்ட வரலாறு |c இந்நூல் மா. செந்தில் செல்வக்குமரன் மற்றும் சொ. சந்திரவாணன் ஆகியோரால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Virutunakar māvaṭṭa varalāṟu
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை |b Tamiḻnāṭu aracu tolliyal tuṟai |c 2001
_ _ |a (xxvii), (123+11) 134 p.
0 _ |a தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல்துறை |v 148
_ _ |a In Tamil
0 0 |a சந்திரவாணன், சொ.
_ 0 |a வரலாறு
_ _ |8 தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை |8 Tamiḻnāṭu aracu tolliyal tuṟai
_ _ |a TVA_BOK_0010818
TVA_BOK_0010818
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க