அரிச்சந்திரன் திருப்புகழ் காவடிச்சிந்து

nam a22 7a 4500
191015b1924 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a சுப்பையாப் பிள்ளை |a Cuppaiyāp piḷḷai
_ |a அரிச்சந்திரன் திருப்புகழ் காவடிச்சிந்து |c இந்நூல் சுப்பையாப் பிள்ளை அவர்களால் இயற்றப்பட்டு- இ. ராமசாமிக் கோனாரால் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.-
_ |a மதுரை |a Maturai |b எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ் |b Ekselsiyar piras |c 1924
_ _ |a 24 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a விநாயகர்துதி- வெண்பா- நட்சத்திரையன்-
_ _ |a ராமசாமிக்கோனார்- இ.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014569
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க